REFERENCJE

Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie
Collegium Hungaricum Berlin
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Fundacja im. Heinricha Bölla
Komisja Europejska
Niemiecki Bundestag
Parlement Europejski
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Dreźnie
Związek Zawodowy GEW