OFERTA

Języki

Niemiecki (język ojczysty), polski (język B), angielski (język C).

Oferuję tłumaczenia ustne: symultaniczne i konsekutywne, oraz tłumaczenia pisemne w następujących kombinacjach:

niemiecki → polski         polski → niemiecki
 angielski → polski     angielski → niemiecki

Ponadto przyjmuję tłumaczenia pisemne w kombinacji

turecki → niemiecki.

W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe języki lub kombinacje chętnie służę pomocą w dobieraniu zespołu tłumaczy.

Specjalizacja

Polityka
Gospodarka, energetyka
Technika
Przemysł drzewny
Film i teatr
Związki zawodowe i ruchy społeczne
Rolnictwo
Sport

Przyjmuję też tłumaczenia z innych dziedzin. Dla profesjonalnego tłumacza szybkie i sprawne zdobywanie nowych specjalizacji jest oczywistością.

Ceny

Honorarium tłumacza zależy od wielu czynników, jak np. kombinacja językowa, specjalizacja, tryb tłumaczenia. Każde zapytanie jest więc rozpatrywane indywidualnie. Proszę o kontakt w celu sporządzenia indywidualnej oferty dla danego tłumaczenia.